niedziela, 26 czerwca 2016

Perché commettiamo sempre gli stessi peccati?

Dire “La prossima volta sarà diverso” non bastaMomento de la confesión
Prima della vostra prossima confessione, quando esaminerete la vostra coscienza, chiedete a Dio la grazia di individuare chiaramente le circostanze e le motivazioni che vi portano al peccato.

niedziela, 19 czerwca 2016

Egzamin

Jezus zadaje dziś swoim uczniom trzy pytania... jak na dobrym egzaminie ich trudność stopniowo rośnie.
Za kogo uważają Mnie tłumy? Pytanie to odnosi się jedynie do opinii innych: zasłyszanych, przeczytanych, zapożyczonych... Nie jest ono osobiste, a raczej "odtwórcze". Wystarczy "zakuć" by na nie odpowiedzieć.
A wy za kogo Mnie uważacie? To pytanie odnosi się już bezpośrednio do naszej opinii, do tego, co my sami sądzimy. Wciąż jednak możemy odpowiedzieć na nie jak na egzaminie... cytując zdobytą wcześniej wiedzę lub opierając się na tradycji. Dlatego Jezus nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią.
Jeśli kto chce iść za Mną... To trzecie stwierdzenie nie wydaje się pytaniem, ale właśnie ono stawia nas przed zasadniczym wyborem... wymaga udzielenia odpowiedzi już nie słowami, ale czynami... To jest zasadniczy EGZAMIN, jaki mamy zdać.
Bez wiedzy KIM jest Jezus, bez mojej osobistej RELACJI z Nim, nie będę w stanie PÓJŚĆ za Nim i Go NAŚLADOWAĆ... Zyczajnie nie będę miał motywacji by się wysilić... nie podejdę do egzaminu.